Καλημέρα σας,

Ελληνική μεταφορική εταιρεία εκδίδει τιμολόγια παροχής για μεταφορές σε Γερμανική μεταφορικά με ΑΦΜ DE(υπόχρεη σε ΦΠΑ στην χώρα της). Η μεταφορές γίνονται εντός Ελλάδας. π.χ από λιμάνι Πάτρας σε εμπόρους στην Αθήνα.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια (φορτωτικές ) δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ λόγω άρθρου 14 B2B .Business to Business.

Σωστά η Ελληνική εταιρεία δεν χρεώνει ΦΠΑ? Επίσης για τις πωλήσεις αυτές η Ελληνική επιχείρηση είναι υπόχρεη σε VIES?

Εάν έχει κατά το παρελθόν χειριστεί η Ελληνική εταιρεία λάθος τα ανωτέρω μπορούμε να υποβάλλουμε δηλώσεις με τον 4416/2016 αρθρό 57? Τι πρόστιμα θα υπάρξουν στο VIES και τι στο ΦΠΑ?(εφόσον λανθασμένα δεν χρέωνε ΦΠΑ)

Τέλος τα ανωτέρω ισχύουν και εάν η Γερμανική εταιρεία διατηρεί και εγκατάσταση στην Ελλάδα? ή αλλάζει κάτι στον χειρισμό από ΦΠΑ & vies των ανωτέρω ?

Σας ευχαριστώ,