Ανειδίκευτοι εργάτες απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για λίγες μέρες μέσα σε κάθε μήνα με πλήρες ωράριο σε υπαίθριο χώρο που γίνονται μαθήματα  πυρόσβεσης σε πληρώματα πλοίων  και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.

 

Μέχρι τώρα ακλουθούμε την λογική-νομό ότι  ακόμα και για τις μέρες που ακυρώνονται τα μαθήματα οι εργάτες πληρώνονται.

 

Εάν όμως οι ακυρώσεις αυτές είναι πια πολύ συχνές (επειδή οι εταιρείες δεν στέλνουν την τελευταία στιγμή τους εργαζόμενους τους), υπάρχει σύννομος τρόπος να μην πληρωθούν για τις μέρες που δεν θα εργαστούν;

 

Τι διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν για να είναι κατοχυρωμένη η εταιρεία απέναντι στο ΣΕΠΕ και ιδιαίτερα στο ΙΚΑ;