Σε Ο.Ε. έχει εκδοθεί πρόσκληση παροχής πληροφοριών, πριν την κατάθεση του Νόμου 4446. Η πρόσκληση αφορούσε τη χρήση 2009 και στόχευε να κρίνει ως εικονικά ΤΠΥ που εχουν ΕΚΔΟΘΕΙ από την Ο.Ε. σε τρίτους. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του Νόμου 4446, η Ο.Ε. έχει τη δυνατότητα εντος 60 ημερών από την δημοσίευση του 4446, να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ίδιου Νόμου για αντικείμενα που αφορούν την πρόσκληση παροχής πληροφοριών. Κατανοώ ότι είμαστε σε αναμονή της ερμηνευτικής, αλλά θέλω την άποψη σας στα παρακάτω ερωτήματα τα οποία εσείς εύκολα μπορείτε να τα θέσετε υπόψη του υπουργείου:

1) Τι δήλωση ακριβώς πρέπει να καταθέσει η Ο.Ε. έως 21/02/2017 για να έχει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ΕΚΔΟΣΗ εικονικού παραστατικού;

2) Η Ο.Ε. έχει περαιώσει την χρήση του 2009 με τον νόμο 3888. Ο νόμος 4446 αγνοεί αυτή την παράμετρο η θα το λάβει υπόψη και πως;