Κύριοι,

Αγροτικός συνεταιρισμός έχει μοναδική δραστηριότητα την έκθλιψη ελαιοκάρπου. Το ελαιοτριβείο λειτουργεί την περίοδο Νοέμβριο με Φεβρουάριο οπότε και είναι η συλλογή του ελαιοκάρπου.

Το ερωτημά μου αφορά την ασφάλιση των εργαζομένων στο συνεταιρισμό την περίοδο αυτή. Με ποιόν τρόπο πρέπει να ασφαλιστούν τα μέλη-εργαζόμενοι του συνεταιρισμού και με ποιόν τα μη μέλη-εργαζόμενοι? Επίσης την αντιμετώπιση αγρότη με βιβλία β’κατηγορίας, ο οποίος θέλει να εργαστεί και την αντιμετώπιση κάποιου τρίτου που θέλει να εργαστεί ως εργάτης, ο οποίος όμως τηρεί βιβλία β’κατηγορίας με άσχετη δραστηριότητα π.χ. αυτοκινητιστής.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.