Καλησπέρα σας

Χορηγούμε κάθε μήνα σε υπαλλήλους δάνειο που αντιστοιχεί όμως σε καθαρό ποσό πάντα κάτω από 3 μήνες μισθού.Δηλαδή αν κάποιος υπάλληλος παίρνει 1.000 Ευρώ κάθε μήνα καθαρό μισθό και θέλει κάποιο δάνειο του δίνουμε μέχρι 2900(για να μην μπαίνει στις παροχές σε είδος).και του παρακρατάμε κάθε μήνα από την μισθοδοσία του κάποιο ποσό.Δεν υπογράφουμε κάποιο συμφωνητικό με αυτούς τους υπαλλήλους.
Ερώτηση

Αυτά τα ποσά που δίνουμε χαρτοσημαίνονται?Παρακρατάμε κάποιο ποσό και αν ναι τι ποσοστό και το αποδίδουμε στην εφορία?.Υπενθυμίζω δεν υπογράφουμε κάποιο συμφωνητικό μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένου.

Σας ευχαριστώ