Μητέρα έχει μεταβιβάσει με γονική παροχή τη πλήρη κυριότητα ενός ακινήτου στο ένα ανήλικο τέκνο και τη πλήρη κυριότητα ενός ακινήτου στο δεύτερο ανήλικο τέκνο.Τα δύο αυτά ακίνητα αποτελούν τη κύρια και τη 1η δευτερεύουσα κατοικία της οικογένειας. Η μητέρα έχει τη γονική μέριμνα των δύο ανήλικων τέκνων τα οποία δεν έχουν εισοδήματα.
Υποχρεούνται τα ανήλικα τέκνα να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση?
Αν ναι στη φορολογική δήλωση των γονέων θα δηλώσουν οι γονείς φιλοξενούμενοι των ανήλικων τέκνων τους? Και τα ανήλικα τέκνα θα συμπληρώσουν το πίνακα 5 του Ε1?
Αν όχι πως θα συμπληρώσουν οι γονείς το πίνακα 5 του εντύπου Ε1?