θα γίνει πρόσληψη εργαζομένου με ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου σε εμπορική επιχείρηση , με αμοιβή συμφωνα με την ΕΓΣΣΕ και θα εργάζεται 15 ώρες την εβδομάδα.

Αναλυτικότερα θα εργάζεται 3 ώρες την ημέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα.

Τι μηνιαίες αποδοχές πρέπει να υπολογίζω στην μισθοδοσία του?

Ποιες είναι οι τεκμαρτές αποδοχές της κλάσης κατάταξης του συγκεκριμένου εργαζομένου και μήπως πρέπει να υπολογίζω την μισθοδοσία βάση των τεκμαρτών και όχι βάση τής ΕΓΣΣΕ επειδή είναι χαμηλές οι αποδοχές του?