Αλλοδαπή ΑΕ με έδρα χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης αγόρασε από πλειστηριασμό βιομηχανοστάσιο στην Ελλάδα. Εν συνεχεία το βιομηχανοστασιο αυτό, το ενοικίασε σε άλλη εταιρεία προκειμένου η τρίτη αυτή εταιρεία να το λειτουργήσει. Για την ανάγκη της ενοικίασης (βιομηχανοστάσιο που το μίσθωμα υπάγεται σε ΦΠΑ) η αλλοδαπή ΑΕ έκανε έναρξη υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Το μοναδικό έσοδό είναι το ενοίκιο που εισπράττει ενώ δαπάνες θεωρούνται σχεδόν μόνον οι αποσβέσεις.
Μέτοχοι της αλλαδαπής ΑΕ είναι ένα φυσικό πρόσωπο (Γερμανός χωρίς ΑΦΜ στην Ελλάδα ) και μια εταιρεία Γερμανική μη εισηγμένη σε Χ.Α. αλλά με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα (κύκλος εργασιών άνω των 100 εκατ ευρώ)
Το ερώτημά μου είναι εάν η ΑΕ υπάγεται ή εξαιρείται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων Ν 3091/2002.