υπάρχει περίπτωση εταιρία να ΄μην έχει υποχρέωση σύνταξης και κατάθεσης φακελου τεκμηρίωσης για ενδοομιλικές συναλαλγές αλλά να υποχρεούταο μόνο σε σύνταξη και κατάιθεση συνοπτικού πίνακα πληροφοριών?.Παληά έως το 2010...όπου αυτός ο ΄φάκελος κατατίθενταν στο υπουργείο ανάπυξης όπου εκεί υπήρχε τέτοιος διαχωρισμός.Τώρα υπάρχει?