ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1,5 ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1269/2016..οι Πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι (συμμετοχή σε εκθέσεις), που λειτουργούν για χρονικό διάστημα άνω των 15 ημερών χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα . ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΕΛΙΔΑ 197 ΤΑ ΕΞΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι έστω και εάν σε αυτούς διενεργείται συναλλακτική δραστηριότητα(πωλήσεις), γιατί δεν έχουν τα στοιχεία της σταθερής και μόνιμης εγκατάστασης, πρόκειται για μια ευκαιριακή ανάπτυξη δραστηριοτήτων με προκαθορισμένο χρόνο συμμετοχής και δραστηριότητας. Οι επιτηδευματίες αυτοί όταν θα μετέχουν σε εκθεσιακούς χώρους δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής(ισχυεί από 1.1.2013 και με το προηγούμενο καθεστώς) και οι πωλήσεις από αυτούς θα ενεργούνται με στοιχεία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκουν.