Κύριοι, την 10/4/2014, υπήρχε ερώτηση για τον Φ.Π.Α. από τον χρήστη user 47171 και απάντηση από τον Κο Μυλωνά Δημήτριο στις 28/4/2014.

Στις 28/3/2015 ο user 27011 έκανε ένα ερώτημα σχετικό πάνω στην απάντηση του Κου Μυλωνά. Ο Κος Μυλωνάς απάντησε 01/4/2015.

Όλα αφορούσαν τον Φ.Π.Α. που πωλεί ο παραγγελιοδόχος (στην προκειμένη περίπτωση Συνεταιρισμός) προϊόντων αγροτών κανονικού αλλά και ειδικού καθεστώτος , στον ή στους εμπόρους.

Κε Μυλωνά, το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται από τον Συνεταιρισμό προς τον έμπορο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε αξία και Φ.Π.Α. Επειδή η απάντηση από τον Κο Μυλωνά είναι όπως χαρακτηριστικά λέει {κατά την άποψή μας} , παρακαλούμε πολύ όπως ερωτηθεί το αρμόδιο τμήμα Φ.Π.Α. του Υπουργείου και δοθεί μια ξεκάθαρη και οριστική απάντηση.!!


Κε Μυλωνά, η αξία Φ.Π.Α. πρέπει να αποδοθεί στο σύνολό της (όπως ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρει η διευκρίνηση της 07/4/2015 για τις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις) , διότι η πώληση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΟΔΟ του παραγγελιοδόχου (Συνεταιρισμού).
Εξ άλλου η Εκκαθάριση στην συνέχεια που θα δοθεί στον αγρότη , γι αυτόν είναι έσοδο χωρίς Φ.Π.Α. και έτσι ο Φ.Π.Α. εισροών του θα είναι μεγαλύτερος , άρα θα δικαιούται επιστροφής, (εξαρτάται βέβαια και από τις εκροές του).

Ο Παραγγελιοδόχος δεν εμφανίζει την πώληση έσοδο και στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στις εκροές αλλά και τον Φ.Π.Α. αυτής στις εκροές κατά συντελεστή.

Ούτε βέβαια η Εκκαθάριση που ακολουθεί είναι εισροές για τον παραγγελιοδόχο.!! Η Συναλλαγή αυτή μάλιστα μπορεί και να γίνει εγγραφή και σε λογαριασμούς τάξεως. Εννοείτε βέβαια πώς ο πελάτης θα εμφανιστεί στην ΜΥΦ , όπως και ο αγρότης ή οι αγρότες με την εκκαθάριση.

Βέβαια όλα αυτά είναι κατά τις απόψεις μας και όχι έγγραφη απάντηση του αρμοδίου τμήματος του Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε πολύ όπως διερευνηθεί το όλο θέμα και δοθεί μια οριστική και αμετάκλητη απάντηση για το αν αποδίδεται η αξία του Φ.Π.Α. στο σύνολό της ή έχει το δικαίωμα ο παραγγελιοδόχος (ενδιάμεσος συνεταιρισμός) να την συμψηφίζει με δικό του Φ.Π.Α. εισροών (από αγορές ή δαπάνες).