ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ Φ.Π.Α. Η ΟΧΙ