Ελληνική εταιρεία που έχει έδρα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διαθέτει τραπεζικό  λογαριασμό σε χώρα της Ε.Ε. Παρέχει υπηρεσίες σε αντίστοιχη ελληνική εταιρεία (ο πελάτης) που επίσης διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε χώρα της Ε.Ε. Ερώτηση :
1. μπορεί η πληρωμή του τιμολογίου που εκδόθηκε για τις υπηρεσίες αυτές να γίνει από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη που διατηρεί σε χώρα της Ε.Ε. σε αντίστοιχο δικό μας τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούμε σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης? Είναι νόμιμο? υπάρχει κάποιο ειδικό φορολογικό καθεστώς ?