Κατά τη χρήση 2013 (οικ. 2014) η σύζυγος ιδρύει ατομική επιχείρηση. Ο σύζυγος μισθωτός. Στο Ε1 δηλώνεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου 18.956,50€. Η σύζυγος ζημία από ατομική επιχείρηση 14.911,91€. Τα τεκμήρια είναι για το σύζυγο 6.220€ και τη σύζυγο 5.920€. Δεν προέκυψε φόρος για καταβολή γιατί ο σύζυγος κάλυπτε τα τεκμήρια. Θα ήθελα να μάθω αν μπορεί να μεταφερθεί η ζημιά της ατομικής επιχείρησης στο φορολογικό έτος 2014 και επίσης αν δεν γίνεται μεταφορά, μπορώ να κάνω τροποποιητική δήλωση του έτους 2013 με ανάλωση κεφαλαίου για τη σύζυγο λόγω ότι το 2012 ήταν μισθωτή με υψηλά εισοδήματα.