Ε.Ε.  με  έναρξη εργασιών  το 1997  δηλώνει ενδοκοινοτικές  παραδόσεις στις  05-06-2015 . Κατά  τον μήνα 6/2015 πραγματοποιεί  500.000 € ενδοκοινοτικές  παραδόσεις . Δικαιούται απαλλακτικό ΦΠΑ  πολ. 1262 /1993  από 1/7/2015 ? Στο μητρώο εμφανίζει  έναρξη ενδοκοινοτικών  αποκτήσεων   από το 2012.