Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).

Μισθολογική Περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Η υποβολή των Α.Π.Δ. Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μέσω διαδικτύου, γίνεται μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:

Μέχρι 2 Μαΐου 2017

( `Αρθρο 16, Ν.4075/2012, Εγκ.Ι.Κ.Α.14/4-3-2013, Εγκ. Ι.Κ.Α. Ε40/907/14-12-2015, Εγκ. ΙΚΑ Ε40/879/19-12-2016)

Μισθολογική περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Μέχρι 13 Απριλίου 2017

(Δ.Τ. ΕΦΚΑ 16/1/2017)

(Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ., εμπρόθεσμες, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010)).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου