Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Μισθολογική Περίοδος Μαρτίου 2017

Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

1. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2017:

Μέχρι 2 Μαΐου 2017

(Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.)

Μισθολογική περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Μέχρι 13 Απριλίου 2017

(Δ.Τ. ΕΦΚΑ 16/1/2017)

2. Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω διαδικτύου μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2017:

Μέχρι 2 Μαΐου 2017

(Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.)

( `Αρθρο 15 του Ν.4075/2012, Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Ε41/180/3-5-2012, Εγκ. Ι.Κ.Α. Ε40/907/14-12-2015, Εγκ. ΙΚΑ Ε40/879/19-12-2016)

Μισθολογική περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Μέχρι 13 Απριλίου 2017

(Δ.Τ. ΕΦΚΑ 16/1/2017)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου