Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1036197/446/0015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1063

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.

Θέμα :

Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/ 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592Β΄/17-11-2005) με την οποία κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των: ΑΥΟ Σ 1659/104/20-6-1988 (ΦΕΚ 497 Β΄/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ. 1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β7 31.12.1998) ΑΥΟΟ (1081253/320/0015/ ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β΄ /23-10-2002), AYOO 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20-11-2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28-11-2002, Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ. 1292/31-12-2002 (ΦΕΚ. 3Β΄/9.1.2003), Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ ΠΟΛ. 1081/2-6-2003 (ΦΕΚ 754 Β΄/11.6.2003), και Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ. 1100/20-8-2003 (ΦΕΚ 1259 Β΄/3-9-2003).

3. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24-1-2008 επιστολή του εν λόγω συνδέσμου (αρ. Πρ. 1010569/142/29-1-2008).

4. Την 1020604/272/0015/19-2-2008 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης άδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις της στις 28-1-2008 και 7-2-2008.

5. Την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος με τη διασφάλιση των δεδομένων των καταγραφομένων συναλλαγών αλλά και την προστασία των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, με την προμήθεια τεχνολογικά εξελιγμένων και ασφαλέστερων τέτοιων μηχανισμών

6. Την 42362/Y252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Από 1/10/2008 απαγορεύεται η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, πωλητές, μεταπωλητές, επιτηδευματίες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, σεεγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ Σ 1659/104/20-6-1988 (ΦΕΚ 497 Β΄/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ ΠΟΛ. 1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β7 31.12.1998).

2. Η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης των ανωτέρω μοντέλων, επιτρέπεται μέχρι τις 30/9/2009 και μόνον στις περιπτώσεις βλάβης αυτών.

3. Από 1/1/2009 απαγορεύεται η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, συγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΥΟΟ: 1081253/320/0015/ ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β΄ /23-10-2002), 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20-11-2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28-11-2002, 1051081/383/0015/ ΠΟΛ. 1081/2-6-2003 (ΦΕΚ 754 Β΄/11.6.2003) και 1100772/1474/ 0015/ ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592Β΄/17-11-2005) και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώνουν 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

4. Οι επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας καθώς και οι πωλητές, μεταπωλητές, ή οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, που πωλούν ή διαθέτουν με χρηματοδοτική μίσθωση ΦΗΜ, υποχρεούνται από τη δημοσίευση της παρούσης, σε κάθε πώληση-παράδοση νέου μη χρησιμοποιηθέντος ΦΗΜ, να αναγράφουν διακεκριμένα και εντύπως με τυπογραφικά στοιχεία (πχ με τη χρήση σφραγίδας) στην 1η σελίδα κάθε συνοδευτικού Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), την ένδειξη : « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: .... », η οποία προσδιορίζεται, ως εξής:

α. 1/1/2009 - για όσες άδειες καταλληλότητας έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι 1/1/2009 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.

β. την ακριβή ημερομηνία συμπληρώσεως 4 ετών από την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας καταλληλότητας - για όσες άδειες καταλληλότητας θα συμπληρώνουν από 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά, 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: