Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13/5/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 17

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4599/2019 για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄), «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», καθώς και τα αρ.πρωτ. Φ.80000/οικ. 16405/461/11.04.2019 και Φ.80000/ 36037/833/18.06.2019 έγγραφα του εποπτεύοντος Υπουργείου, με τα οποία παρέχονται οδηγίες για την απασχόληση συνταξιούχων επαγγελματιών που κατέχουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 19 του Ν. 4530/2018 , που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν.4599/2019 , κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

Ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν να απασχολούνται, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για αιτήσεις συνταξιοδότησης από την δημοσίευση του νόμου (04.03.2019) και εντεύθεν.

Αντίθετα, παραμένουν σε ισχύ οι οδηγίες που δόθηκαν ως προς την κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, στο αριθ. πρωτ. Σ80/1/16692/04/01/2019 γενικό έγγραφο της Διεύθυνσής μας, δηλαδή, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Για τους ήδη συνταξιούχους λόγω γήρατος που επιθυμούν να λάβουν πίσω την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που είχαν καταθέσει προκειμένου να πάρουν σύνταξη, αλλά και για αυτούς που είχαν αναλάβει την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. προκειμένου να εργαστούν και η σύνταξή τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τελεί σε αναστολή, θα ακολουθήσουν οδηγίες σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: