Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

 

Θέμα: Ενημέρωση για την τροποποίηση του παραρτήματος Φ.Π.Α. για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄/201/12.12.2019) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 79 , σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου. Ειδικότερα:

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 9401800000, δημιουργήθηκε εθνικός πρόσθετος κωδικός 1122 με περιγραφή «παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 9401900000 , πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1124 με περιγραφή «μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 9619000000, πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1118 με περιγραφή «απορροφητικές πάνες για βρέφη από κάθε ύλη» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

• Για τον κωδικό εμπορεύματος 6500000000 πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1120 με περιγραφή «καλύμματα κεφαλής ασφάλειας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών)» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

• Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3002130000, 3002140000 και 3002150000 που αφορούν ανοσολογικά προϊόντα έγινε σύνδεση τους από 12/12/2019 με 6% ΦΠΑ.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: