Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 127

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Ν.1473

Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ι. Φορολογία Εισοδήματος Μειώσεις του εισοδήματος
Αρθρο 1
Αρθρο 2 Εισοδήματα συζύγων και τέκνων
Αρθρο 3 Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος
Αρθρο 4 Εκπτώσεις από το εισόδημα του φορολογουμένου
Αρθρο 5 Φορολογική Κλίμακα. Μειώσεις από το φόρο
Αρθρο 6 Εισοδήματα από οικοδομές, επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα
Αρθρο 7 Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου
Αρθρο 8 Διαδικαστικές διατάξεις
Αρθρο 9 Διανομή κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
Αρθρο 10 Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων
Αρθρο 11 Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου νομικών προσώπων, λόγω κατάργησης της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ - Κατάργηση προστίμου
Αρθρο 12 Ειδικές δαπάνες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γραφείων γενικού τουρισμού
Αρθρο 13 Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
Αρθρο 14 ΙΙ . Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
ΙΙ. Φορολογία Συναλλαγών
`Αρθρο 20 Φορολογία Χαρτοσήμου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: