Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29/04/2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2090

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του Ν.4797/2021 (Α΄66)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4797/2021 σύμφωνα με τις οποίες οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, δύνανται να ρυθμίζονται με υπαγωγή στην υποπαρ. Α2 της παρ. A του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), για τον αριθμό δόσεων της υποπερ. (i) της περ. 1α της ίδιας υποπαραγράφου.

Επισημαίνεται ότι η σχετική ρύθμιση αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αναλογούν στις λοιπές, πλην των προϊόντων του άρθρου 90 του Ν.2960/01 , κατηγορίες αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) καθόσον για τα εν λόγω προϊόντα (κρασιά) υφίσταται ανάλογη ρύθμιση η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 66 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 51 κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του Ν.2960/2001 , οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών των προϊόντων της παρ. 1, και με την προϋπόθεση τήρησης αυτής αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: