Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2142

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Θέμα:

Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ Α 49336/2532/13.8.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κοινοποιούμε την με αριθ. πρωτ. οικ Α 49336 /2532/13.8.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία Μοτοσυκλετών, Επιβατικών οχημάτων και Φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 3,5 τόνων.» , για την ενημέρωσή σας αλλά και για την, κατά λόγο αρμοδιότητας, εφαρμογή της, για χρονικό διάστημα 1ος μηνός από της θέσεως αυτής σε ισχύ.

Ειδικότερα, λόγω της ύπαρξης σοβαρού τεχνικού προβλήματος στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπ.Υ.Με. και προκειμένου για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας για οχήματα που μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο, οι Υπηρεσίες σας θα αναγνωρίζουν «ως άδεια κυκλοφορίας» του άρθρου 88 του Κ.Ο.Κ., το αντίγραφο του αντιτύπου του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης που χορηγείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, από όπου και θα αντλούνται τα απαιτούμενα για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας στοιχεία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: