Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα,28/06/2024

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2047

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ

Θέμα:

Εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ, από 1.7.2024, στην διάθεση για επιτόπια κατανάλωση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων από επιχειρήσεις εστίασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει από 1.7.2024 στην διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων για επιτόπια κατανάλωση.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται διευκρινίσεις προκειμένου οι επιχειρήσεις εστίασης καθώς και οι συναφείς με αυτές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ,από 1.7.2024, συντελεστή ΦΠΑ 24% στην παράδοση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων για επιτόπια κατανάλωση.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποκείμενους στο φόρο που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εστίασης εν γένει και στους πελάτες των επιχειρήσεων αυτών που καταναλώνουν επιτοπίως καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι και λοιπά αφεψήματα.

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 53 του Ν. 5073/2023 (Α΄ 204) και 102 του Ν. 5079/2023 (Α΄ 215) τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι παράγραφοι 51 του κεφαλαίου Α΄ και 6 του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ έτσι ώστε να εφαρμόζεται:

- μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεκατρία (13%) στα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (Δ.Κ. ΕΧ 2202) και στα αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (Δ.Κ. ΕΧ 2201), χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή στα είδη αυτά, και

- μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων, με ρητή αναφορά ότι, κατ΄ εξαίρεση, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 13% έως και την 30ή Ιουνίου 2024 αποκλειστικά στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων από τις επιχειρήσεις αυτές.

Με την εγκύκλιο Ε. 2002/2024 του Διοικητή της ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ως άνω διατάξεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή αυτών.

2. Επιπροσθέτως, με την εγκύκλιο Ε. 2005/2024 του Διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι:

- εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων (συμπεριλαμβανομένων των καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων) από τις επιχειρήσεις εστίασης προς τους πελάτες τους στην περίπτωση που τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν μέρος μιας συνολικής επιτόπιας παροχής υπηρεσίας εστίασης,

- την παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων σε «πακέτο» (take away ή delivery) εφαρμόζεται, κάθε φορά, ο οικείος συντελεστής ΦΠΑ του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

3. Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνεται ότι

• από την 1η.7.2024 εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% στην επιτόπια κατανάλωση (σερβιριζόμενα) κάθε είδους καφέδων, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων και συνεπώς, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά χυμούς και ροφήματα που διατίθενται για επιτόπια κατανάλωση.

• εξακολουθεί και μετά την 1η.7.2024 να εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ

13% στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων σε «πακέτο» (take away και delivery), συμπεριλαμβανομένων των καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι και λοιπώναφεψημάτων καθώς συνιστούν παραδόσεις αγαθών τα οποία περιλαμβάνονται στην περ. 51 του Κεφαλαίου Α΄ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ καθώς επίσης και όταν η παράδοση αυτών από τις επιχειρήσεις εστίασης προς τους πελάτες τους δεν αποτελεί μέρος μιας συνολικής επιτόπιας παροχής υπηρεσίας εστίασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: