Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πίνακας Διοικητικής Κωδικοποίησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε. 2194

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ:

Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010.

Σε συνέχεια της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010 (Α΄ 58), προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η οποία αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Προκειμένου η κωδικοποίηση να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και στις αντίστοιχες υποσημειώσεις αναγράφονται οι αλλαγές που έχει υποστεί η σχετική νομοθεσία καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: