Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11/11/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/89955

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ΄)

ΘΕΜΑ:

Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης

.

Με το αριθ. Δ.15/Δ΄/80643/19.10.2021 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ9ΙΓ46ΜΤΛΚ-ΥΞΒ), σας έχει κοινοποιηθεί η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4646/Β/07.10.2021, ΑΔΑ: Ψ4ΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ), σχετικά με την οριοθέτηση ως σεισμόπληκτων, περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2256/1994 .

Η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με:

α. την υπό στοιχεία Δ.Α.ΕΦΚ-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4740/Β/13.10.2021, ΑΔΑ: 6Ψ77465ΧΘ-9ΡΨ), ως προς τους όρους χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής,

β. την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/20.10.2021 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4882/Β/21.10.2021, ΑΔΑ: 6ΝΝΑ465ΧΘΞ-ΦΑΩ), ως προς την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, και προστέθηκαν οι εξής περιοχές:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

• Δημοτικές Κοινότητες Αχεντριά, Εθιάς, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Πύργου και Χάρακος της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

• Δημοτικές Κοινότητες Αμιρά, `Ανω Βιάννου, Αφρατίου, Εμπάρου, Κάτω Βιάννου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου και Χόνδρου

Γ) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

• Δημοτικές Κοινότητες Αγίων Δέκα, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Πλατάνου, Πλώρας και Χουστουλιανών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας

• Δημοτικές Κοινότητες `Ανω Ακρίων, Ασημίου, Σοκαρά και Στόλων της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά

• Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Ρούβα

Δ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

• Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τύλισου

Ε) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΎ

• Δημοτική Κοινότητα Βοριζίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού

• Δημοτικές Κοινότητες Τυμπακίου και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

• Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Γουβών

• Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής

• Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

• Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Καμινακίου, Κάτω Μετοχίου, Λαγού, Μαρμακέτου, Τζερμιάδου

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2556/1997 , και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα και στις ανωτέρω περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: