Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΚ 01/30-7-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας για έτη 2018-2019 και 2020 για τους όρους και αμοιβές των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

.

Στη Ρόδο σήμερα 22/06/2018, μεταξύ αφ΄ ενός της «Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Ρόδου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Κο Κωνσταντίνο Κατσίβα και τον Γενικό Γραμματέα Κο. Σάββα Παγωνάκη και αφ΄ ετέρου του «Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Κο. Κολιάδη Αλέξανδρο και την Γενική Γραμματέα Κα. Μαζαράκου Ευαγγελία οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, αναφορικά με την παρακάτω περιγραφόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας και ειδικότερα ως προς τους όρους αμοιβής, τρόπου και συνθηκών εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που παρέχουν τις εργασίες τους στα τουριστικά γραφεία Ρόδου.

ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2018
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από την 01.01.2018 έως και την 31.12.2018 συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο η Ακρόπολη) διάρκεια μέχρι 3 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 71€

2) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο ή Καστέλο η Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 79,20 €

3) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο, η με Μουσείο και Ακρόπολη, η με Καστέλο και Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 86,50€

4) Εκτός Πόλεως διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Λίνδος β) Φιλέρημος- Κάμειρος γ) Φιλέρημος - Πεταλούδες δ) Πεταλούδες-Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 79,20 €

5) Εκτός Πόλεως διάρκεια μέχρι 5 ώρες (Φιλέρημος-Πεταλούδες-Κάμειρος)

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 86,50 €

6) Ημερήσια Λίνδος διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 113,80 €

7) Ημερήσια (Φιλέρημος-Πεταλούδες-Κάμειρος) διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 113,80 €

8) Γύρος Νήσου διάρκεια μέχρι 9 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 134,70 €

9) Α. Πόλη - Φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Δ. Πόλη - Εφτά πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Ε. Λίνδο - Εφτά πηγές ή Λίνδο - Καλλιθέα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 93,80 €

10) Κάμιρος -Έμπωνα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 76,50 €

11) Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών ή άλλων σκαφών: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 93,80 €

α) Ημίσεια μέρα εντός ή εκτός πόλεως μέχρι 5ώρες (Γύρος πόλεως, Λίνδος) 79,20 €

β) Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) χωρίς Μουσείο ή Καστέλο μέχρι 5 ώρες (Πόλη - Λίνδο, Πόλη - Φιλέρημο, Πεταλούδες - Πόλη): 93,80 €

Εφόσον η Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο χορηγείται το πρόσθετο ποσόν των: 22,80 €

12) Νυχτερινός γύρος πόλεως με καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 6 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 146,90 €

13) Νυχτερινός γύρος πόλεως χωρίς καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 123,60 €

14) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα) μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγουμένων 1-50

α) Λίνδος - Πόλη 162,90 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος 162,90 €

γ) Λίνδος - Πεταλούδες 162,90 €

δ) Πόλη - Πεταλούδες 162,90 €

ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

15) Θρησκευτικός γύρος: Ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδρομή που περιλαμβάνει την επισκευή χριστιανικών εκκλησιών και μοναστηριών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 163 €

16) Επί εκδρομικών πλοίων διάρκεια μέχρι 9 ώρες: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Κατά μήκος παραλίας Ρόδου 145 €

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου (Σύμη, Χάλκη, κ.λπ, εκτός Κω και Πάτμο)

17) Εκδρομή Τήλος-Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών): Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 187,50 €

18) Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 83,80 €

Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 134,70 €

19) Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με:

α) Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 39,20 €

β) Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 61,90 €

20) Επί πλέον των 50 ξεναγούμενων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,64 € κατ΄ άτομο. Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 65 άτομα.

21) Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 17,80 € ανά ώρα και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 22,20 € ανά ώρα.

22) Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδο και νοτιότερα από την ανατολική πλευρά και από Καλαβάρδα και νοτιότερα από δυτική πλευρά, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στο ξεναγό το ποσό των 18,20 €.

23) Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 6,90 €, για γεύμα 17,30 €, και για δείπνο 17,30 €, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ΄ όσον θα αναλάβει την δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

24) «Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 22,80 € για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμιρο ή Φιλέρημο ή Πεταλούδες), επί της αμοιβής των ως άνω περιγραφομένων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι ξεναγοί εισπράττουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα άδειας και δικαιούνται άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστά 75% υπολογιζόμενου επί των αμοιβών που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά την Κυριακή ή την ημέρα της αργίας. Ως αργίες σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή ορίζονται οι κάτωθι:

1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα (Διακαινησίμου), 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, 26η Δεκεμβρίου

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα την διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. και σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξη της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην προγραμματισθείσα ξενάγηση, και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφόσον εντός του 24ώρου ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζημίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 13.30 μ.μ. κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά την 13.30 μ.μ. και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ην ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυκτερινό τιμολόγιο, ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 18 του πρώτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσας κατά την ίδια εκδρομή.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών, μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε. Σε καμία περίπτωση όμως οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

α) Οι οφειλές άδειας, επιδόματος άδειας και αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 12,5%, Δώρο Πάσχα: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 15,38%, Επίδομα Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 8%, Αποζημίωση Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (x) 8%.

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε ένα έτος, αρχίζει από 01.01.2018 και λήγει στις 31.12.2018.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Για ότι δεν ρυθμίζεται με το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2019
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από την 01.01.2019 έως και την 31.12.2019 συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο η Ακρόπολη) διάρκεια μέχρι 3 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 73,13€

2) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο ή Καστέλο η Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 81,58 €

3) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο, η με Μουσείο και Ακρόπολη, η με Καστέλο και Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 89,10€

4) Εκτός Πόλεως διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Λίνδος β) Φιλέρημος- Κάμειρος γ) Φιλέρημος - Πεταλούδες δ) Πεταλούδες-Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 81,58 €

5) Εκτός Πόλεως διάρκεια μέχρι 5 ώρες (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος)

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 89,10 €

6) Ημερήσια Λίνδος διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 117,21 €

7) Ημερήσια (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος) διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 117,21 €

8) Γύρος Νήσου διάρκεια μέχρι 9 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 138,74 €

9) Α. Πόλη - Φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Δ. Πόλη - Εφτά πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Ε. Λίνδο - Εφτά πηγές ή Λίνδο - Καλλιθέα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 96,61 €

10) Κάμιρος -Έμπωνα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 78,80 €

11) Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών ή άλλων σκαφών: Αριθμός ξεναγούμενων 1 -50

α) Ημίσεια μέρα εντός ή εκτός πόλεως μέχρι 5ώρες (Γύρος πόλεως, Λίνδος) 81,58 €

β) Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) χωρίς Μουσείο ή Καστέλο μέχρι 5 ώρες (Πόλη - Λίνδο, Πόλη - Φιλέρημο, Πεταλούδες - Πόλη): 96,61 €

Εφόσον η Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο χορηγείται το πρόσθετο ποσόν των: 23,48 €

12) Νυχτερινός γύρος πόλεως με καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 6 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 151,31 €

13) Νυχτερινός γύρος πόλεως χωρίς καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 127,31 €

14) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα) μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Λίνδος - Πόλη 167,79 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος 167,79 €

γ) Λίνδος - Πεταλούδες 167,79 €

δ) Πόλη - Πεταλούδες 167,79 €

ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

15) Θρησκευτικός γύρος: Ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδρομή που περιλαμβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και μοναστηριών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 167,89 €

16) Επί εκδρομικών πλοίων διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Κατά μήκος παραλίας Ρόδου 149,35 €

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου (Σύμη, Χάλκη, κ.λ.π, εκτός Κω και Πάτμο)

17) Εκδρομή Τήλος-Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών):

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 193,13 €

18) Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 86,31 €

Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 138,74€

19) Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με:

α) Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 40,38 €

β) Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 63,7+ €

20) Επί πλέον των 50 ξεναγούμενων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,69 € κατ΄ άτομο.

Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 65 άτομα.

21) Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 18,33 € ανά ώρα και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 22,87 € ανά ώρα.

22) Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδο και νοτιότερα από την ανατολική πλευρά και από Καλαβάρδα και νοτιότερα από δυτική πλευρά, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στο ξεναγό το ποσό των 18,75 €.

23) Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 7,11 €, για γεύμα 17,82 €, και για δείπνο 17,82 €, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ΄ όσον θα αναλάβει την δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

24) «Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 23,48 € για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμιρο ή Φιλέρημο ή Πεταλούδες), επί της αμοιβής των ως άνω περιγραφομένων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι ξεναγοί εισπράττουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα άδειας και δικαιούνται άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζομένου επί των αμοιβών που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά την Κυριακή ή την ημέρα της αργίας. Ως αργίες σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή ορίζονται οι κάτωθι:

1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα (Διακαινησίμου), 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, 26η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα την διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. και σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξη της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην προγραμματισθείσα ξενάγηση, και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφόσον εντός του 24ώρου ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζημίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 13.30 μ.μ. κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά την 13.30 μ.μ. και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ην ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυκτερινό τιμολόγιο, ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 18 του πρώτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά την ίδια εκδρομή.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών, μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης ΣΣΕ. Σε καμία περίπτωση όμως οι αποδοχές δεν μπορεί να κατώτερες της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

α) Οι οφειλές άδειας, επιδόματος άδειας και αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 12,5%, Δώρο Πάσχα: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 15,38%, Επίδομα Αδείας: σύνολα ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%, Αποζημίωση Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%.

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε ένα έτος, αρχίζει από 01.01.2019 και λήγει στις 31.12.2019.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Για ότι δεν ρυθμίζεται με το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από την 01.01.2020 έως και την 31.12.2020 συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο η Ακρόπολη) διάρκεια μέχρι 3 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 73,86 €

2) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο ή Καστέλο η Ακρόπολη), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 82,40 €

3) Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο, ή με Μουσείο και Ακρόπολη, η με Καστέλο και Ακρόπολη) διάρκεια μέχρι 4 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 89,99 €

4) Εκτός Πόλεως διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Λίνδος β) Φιλέρημος- Κάμειρος γ) Φιλέρημος - Πεταλούδες δ) Πεταλούδες-Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 82,40 €

5) Εκτός Πόλεως διάρκεια μέχρι 5 ώρες (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος)

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 89,99 €

6) Ημερήσια Λίνδος διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 118,38 €

7) Ημερήσια (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος) διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 118,38 €

8) Γύρος Νήσου διάρκεια μέχρι 9 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 140,13 €

9) Α. Πόλη - Φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Δ. Πόλη - Εφτά πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Ε. Λίνδο - Εφτά πηγές ή Λίνδο - Καλλιθέα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 97,58 €

10) Κάμιρος-Έμπωνα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 79,59 €

11) Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών ή άλλων σκαφών: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50

α) Ημίσεια μέρα εντός ή εκτός πόλεως μέχρι 5ώρες (Γύρος πόλεως, Λίνδος) 82,40 €

β) Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) χωρίς Μουσείο ή Καστέλο μέχρι 5 ώρες (Πόλη - Λίνδο, Πόλη - Φιλέρημο, Πεταλούδες - Πόλη): 97,58 €

Εφόσον η Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο χορηγείται το πρόσθετο ποσόν των: 23,71 €

12) Νυχτερινός γύρος πόλεως με καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 6 ώρες:

Αριθμός ξεναγουμένων 1-50 152,82 €

13) Νυχτερινός γύρος πόλεως χωρίς καραβάκι (ΛΑΤΕΡΝΑ) μέχρι 5 ώρες:

Αριθμός ξεναγουμένων 1-50 128,58 €

14) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα) μέχρι 8 ώρες:

Αριθμός ξεναγουμένων 1-50

α) Λίνδος-Πόλη 169,47 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος 169,47 €

γ) Λίνδος - Πεταλούδες 169,47 €

δ) Πόλη - Πεταλούδες 169,47 €

ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

15) Θρησκευτικός γύρος: Ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδρομή που περιλαμβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και μοναστηριών:

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50 169,57€

16) Επί εκδρομικών πλοίων διάρκεια μέχρι 9 ώρες: Αριθμός ξεναγουμένων 1-50

α) Κατά μήκος παραλίας Ρόδου 150,84 €

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου (Σύμη, Χάλκη, κ,λ.π, εκτός Κω και Πάτμο)

17) Εκδρομή Τήλος - Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών): Αριθμός ξεναγουμένων 1-50 195,06 €

18) Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες Αριθμός ξεναγουμένων 1-5087,17 €

Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες Αριθμός ξεναγουμένων 1-50 140,13€

19) Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με:

α) Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 40,78 €

β) Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 64,40 €

20) Επί πλέον των 50 ξεναγούμενων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,71 € κατ΄ άτομο. Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 65 άτομα.

21) Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 18,51 € ανά ώρα και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 23,10 € ανά ώρα.

22) Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδο και νοτιότερα από την ανατολική πλευρά και από Καλαβάρδα και νοτιότερα από δυτική πλευρά, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στο ξεναγό το ποσό των 18,94 €.

23) Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 7,18 € για γεύμα 18,00 €, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ΄ όσον θα αναβάλει την δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

24) «Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 23,71 € για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμιρο ή Φιλέρημο ή Πεταλούδες), επί της αμοιβής των ως άνω περιγραφομένων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι ξεναγοί εισπράττουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα άδειας και δικαιούνται άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζόμενου επί των αμοιβών που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά την Κυριακή ή την ημέρα της αργίας. Ως αργίες σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή ορίζονται οι κάτωθι:

1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα (Διακαινησίμου), 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, 26η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα την διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ. και σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξη της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην προγραμματισθείσα ξενάγηση, και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφόσον εντός του 24ώρου ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζημίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 13.30 κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά την 13.30 και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ην ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυκτερινό τιμολόγιο ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 18 του πρώτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά την ίδια εκδρομή.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών, μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε. Σε καμία περίπτωση όμως οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

α) Οι οφειλές άδειας, επιδόματος άδειας και αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 12,5%, Δώρο Πάσχα: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 15,38%, Επίδομα Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%, Αποζημίωση Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%.

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε ένα έτος, αρχίζει από 01.01.2020 και λήγει στις 31.12.2020.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Για ότι δεν ρυθμίζεται με το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: