Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 31 Μαϊου 1991

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1050321/504/0015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.

ΠΟΛ. 1117

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15Η

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ :

Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν φ.τ.μ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων η΄, ιγ΄ και ιστ΄ του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. ( Π.Δ. 99/1977-ΦΕΚ Α΄ 34 ).

2. Την απόφασή μας 1060347/648/ ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 561).

3. Αιτήματα ενδιαφερομένων επαγγελματικών οργανώσεων για διευκόλυνση έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν μεγάλη ποικιλία φαγητών με επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και εμπίπτουν στις διατάξεις της πιο πάνω απόφασης.

4. Το πόρισμα Επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., που ασχολήθηκε με την εξέταση των υπομνημάτων των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών οργανώσεων.

5. Την ανάγκη εναρμόνισης του τρόπου έκδοσης των αποδείξεων με φ.τ.μ. στις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα, από 1ης Ιουνίου 1991 και στο εξής, στους εκμεταλλευτές εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ψητοπωλείων, ταβερνών και εξοχικών κέντρων, που προσφέρουν φαγητό και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης με βάση τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/ ΠΟΛ. 1183/17.8.1990, να εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία με τον ακόλουθο τρόπο, αντί του οριζομένου με την πιο πάνω απόφαση:

α) Να εκδίδεται θεωρημένο διπλότυπο δελτίο παραγγελίας, στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά τα είδη, που μπορεί να είναι προτυπωμένα, και οι ποσότητές τους που σερβίρονται κάθε φορά στον πελάτη αμέσως με την εκτέλεση ( σερβίρισμα ) κάθε παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής. Το δελτίο αυτό χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Φ.Σ., κατά την καταχώρηση δε σ΄ αυτό της πρώτης παραγγελίας αναγράφεται και η ώρα έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη σε εμφανές σημείο. Μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και όταν αυτός ζητήσει την έκδοση του λογαριασμού αναγράφεται στο δελτίο παραγγελίας η αξία κάθε είδους και η συνολική τους αξία.

β) Για τη συνολική αξία του δελτίου παραγγελίας εκδίδεται νόμιμη απόδειξη από τη φορολογική ταμειακή μηχανή της επιχείρησης ο αριθμός της οποίας αναγράφεται ευκρινώς στο άνω δεξιό μέρος του διπλότυπου δελτίου παραγγελίας ( σε όλα τα αντίτυπα ).

γ) Κατά την εξόφληση του λογαριασμού από τον πελάτη ή την αναχώρησή του από το κατάστημα παραδίδονται σ΄ αυτόν το πρώτο αντίτυπο του θεωρημένου διπλοτύπου δελτίου παραγγελίας και η νόμιμη απόδειξη της φτμ.

Τα φορολογικά αυτά στοιχεία υποχρεούται να φέρει μαζί του ο πελάτης κατά την αναχώρησή του από το κατάστημα.

2. Οι επιτηδευματίες της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να εφαρμόζουν συγχρόνως τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/ ΠΟΛ. 1183/17.8.1990 και αυτής της απόφασης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: