Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΟΛ. 1217/4.8.1995

Γνωστοποίηση σειρών στοιχείων ή αθροιστών φ.τ.μ., που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις προϊόντων (φαγητών, ποτών κ.λ.π.) με δημοτικό φόρο.

1. Σας κοινοποιούμε τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν. 2307/15.6.1995 (Φ.Ε.Κ. 113) τα οποία έχουν ως εξής:

"Η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφίου Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με την οποία επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) Κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ΄ κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτομικά προϊόντα και γλυκίσματα, β) Ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης κατηγορίας και γ) Κέντρων πολυτελείας, είναι ότι: το τέλος επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα, τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή.

Ο διαχωρισμός των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται στο παραπάνω τέλος γίνεται σε ιδιαίτερες σειρές φορολογικών στοιχείων, όταν δε χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή πρέπει να καταχωρούνται σε διαφορετικά τμήματα (αθροιστές). Η ύπαρξη των σειρών ή των συγκεκριμένων αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Για τη μη τήρηση των προηγούμενων διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.Δ/τος 186/1992."

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95, ισχύουν από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 15-6-1995.

2. Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις συνάγεται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις, όταν πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων, εκ των οποίων άλλα σερβίρονται και καταναλώνονται στο κατάστημα και άλλα παραδίδονται "πακέτο" για κατανάλωση εκτός καταστήματος, οφείλουν να διαχωρίζουν τα ακαθάριστα έσοδά τους που υπόκεινται στο δημοτικό φόρο 5%, από αυτά που δεν υπόκεινται.

Για το λόγο αυτό υποχρεούνται:

α) Με δήλωσή τους να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τις σειρές των φορολογικών στοιχείων, τις οποίες θα χρησιμοποιούν για τις πωλήσεις των υπαγομένων, στο δημοτικό φόρο, προϊόντων τους.

β) Εφόσον, χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή, να δηλώσουν - γνωστοποιήσουν τα τμήματα (αθροιστές) της φ.τ.μ., στα οποία θα καταχωρούνται οι πωλήσεις που υπάγονται στον φόρο αυτό.

γ) Να καταχωρούν τα έσοδα που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο, στις προκαθορισμένες σειρές στοιχείων ή στα αντίστοιχα τμήματα της φ.τ.μ..

δ) Επίσης, πρέπει να καταχωρούν στα βιβλία τους διακεκριμένα τα ακαθάριστα έσοδα, που υπόκεινται στο δημοτικό φόρο 5%, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερες στήλες στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ή ιδιαίτερους λογαριασμούς στα βιβλία τρίτης κατηγορίας, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή επαλήθευση, από τον έλεγχο των υποκειμένων στο πιο πάνω φόρο εσόδων.

3. Τέλος, η προαναφερόμενη γνωστοποίηση, πρέπει να γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την χρησιμοποίηση των σειρών των φορολογικών στοιχείων ή των αθροιστών των φ.τ.μ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση με ακαθάριστα έσοδα, υποκείμενα στο δημοτικό φόρο 5%.

Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρακαλούμε για λόγους χρηστής διοίκησης, να μην επιβληθούν κυρώσεις, εφόσον η υπόψη γνωστοποίηση, υποβληθεί μέχρι δύο μήνες από την κοινοποίηση της παρούσης εγκυκλίου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: