Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4738/2020.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2038

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1078

Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων
`Αρθρον 1 Απαλλαγή εκ του φόρου μεταβιβάσεως της πρώτης κατοικίας
`Αρθρον 2 Φορολογικαί απαλλαγαί
`Αρθρον 3 Μη έκδοσις τοπογραφικού διαγράμματος επί μεταβιβάσεως αγροτεμαχίων
`Αρθρον 4 Αντικείμενον φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων - Συντελεσταί
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Φορολογία Κληρονομιών
`Αρθρον 5 Εκπτώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Φορολογία Εισοδήματος
`Αρθρον 6 Κατάργησις τεκμηρίου λόγω αγοράς ή ανεγέρσεως ακινήτων
`Αρθρον 7 Κατάργησις τεκμηρίου δαπάνης βάσει του ενοικίου της κατοικίας. Τεκμήριον δαπανών διαβιώσεως εκ της πραγματοποιήσεως ταξιδίων αναψυχής εις το εξωτερικόν
`Αρθρον 8 Επιβολή συμπληρωματικού φόρου περί εισοδημάτων εξ οικοδομών και γαιών φυσικών και νομικών προσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Φορολογία Ακινήτου Περιουσίας
`Αρθρον 9 Κατάργησις της φορολογίας ακινήτου περιουσίας
`Αρθρον 10 Περαίωσις εκκρεμών υποθέσεων
`Αρθρον 11 Κύρωσις αποφάσεων
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15 Έναρξη ισχύος

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: