Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2873/2000 - Άρθρο 50

`Αρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

α. Των διατάξεων των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 1 και 2) από 1 ης Ιανουαρίου 2001 και μετά.

β. Των διατάξεων του άρθρου 3 (παράγραφος 3) από το οικονομικό έτος 2001, για τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν από 1 ης Ιανουαρίου 2000 και μετά.

γ. Των διατάξεων των άρθρων 3 (παράγραφος 1). 6 (παρά­γραφος 8) και 8 (παράγραφος 3) από το οικονομικό έτος

2001 για τα εισοδήματα της χρήσης 2000 και στο εξής.

δ. Των διατάξεων των άρθρων 3 (παράγραφοι 5. 6, 7 και 8). 4 (παράγραφοι 1,2 και 3). για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά.

ε. Των διατάξεων των άρθρων 3 (παράγραφοι 2, 4, 9, 10, 13, 16, 17 έως και 22) και 5, για τα εισοδήματα που αποκτούν ή τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά.

στ. Των διατάξεων των άρθρων 4 (παράγραφοι 5, 9, 20, 21 και 22), 6 (παράγραφοι 5 και 9) και 8 (παράγραφος 3) για τα εισοδήματα που αποκτούν οι υπόχρεοι από 1 ης Ιανουαρίου 2000 και μετά.

ζ. Των διατάξεων των άρθρων 4 (παράγραφος 4) και 6 (παράγραφοι 6 και 7) από τη δημοσίευση του Ν. 2238/1994 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

η. Των διατάξεων του άρθρου 4 (παράγραφος 25) από τη δημοσίευση του Ν. 2753/1999 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

θ. Των διατάξεων του άρθρου 6 (παράγραφοι 14 έως και 16) από τη δημοσίευση του Ν. 2578/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ι. Των λοιπών, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: