Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1123/2019. 2873

Στον παρόντα νόμο έχει κωδικοποιηθεί το άρθρο 38

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 285
28 Δεκεμβρίου 2000

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2873

Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 1 Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες
`Αρθρο 2 Απαλλαγές για την αγορά πρώτης κατοικίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 3 Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
`Αρθρο 4 Φορολογία επιτηδευματιών
`Αρθρο 5 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
`Αρθρο 6 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
`Αρθρο 7 Διαχειριστική περίοδος επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
`Αρθρο 8 Φορολογική διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
`Αρθρο 9 Ρύθμιση οφειλών από δάνεια σεισμόπληκτων περιοχών όλης της Επικράτειας
`Αρθρο 10 Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών των σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999
`Αρθρο 11 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
`Αρθρο 12 Κατάργηση του μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 13 Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 και 1165/1918 και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 14 Τιμή πώλησης των δελτίων Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς
`Αρθρο 15 Ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 16 Θέματα Υπηρεσιών
`Αρθρο 17 Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων
`Αρθρο 18 Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 19 Επιστροφή έμμεσων φόρων
`Αρθρο 20 Αντιμετώπιση λαθρεμπορίας πετρελαίου και καπνικών προϊόντων
`Αρθρο 21 Αύξηση ποσών μηνιαίων βασικών συντάξεων
`Αρθρο 22 Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
`Αρθρο 23 Θέματα Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
`Αρθρο 24 Θέματα Φ . Π . Α .
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου
`Αρθρο 26 Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας
`Αρθρο 27 Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων
Αρθρο 28 Τέλη κυκλοφορίας
`Αρθρο 29 Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων
`Αρθρο 30 Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων
`Αρθρο 31 Διαμόρφωση ποσών σε ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου
`Αρθρο 32 Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
`Αρθρο 33 Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
`Αρθρο 34 Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων
`Αρθρο 35 Εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και θεμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
`Αρθρο 37 Διαχείριση και αξιοποίηση του ειδικού κεφαλαίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών
`Αρθρο 39 Φορολογία υπεραξίας
`Αρθρο 40 Κατάργηση διατάξεων
`Αρθρο 41 Παράταση προθεσμιών
`Αρθρο 42 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 43 Κοπή κερμάτων ΕΥΡΩ
`Αρθρο 44 Κράτηση από επιδοτήσεις
`Αρθρο 45 Φορολογία εκπαιδευτικών Βαυαρίας
`Αρθρο 46 Κατάργηση απαλλαγής
`Αρθρο 47 Αναστολή εκτέλεσης
`Αρθρο 48 Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης
`Αρθρο 49 Μισθολογική πολιτική έτους 2001
`Αρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: