Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 67

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4609

Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
`Αρθρο 1 Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
`Αρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 1400/1973
`Αρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 445/1974
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989
`Αρθρο 5 Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων
`Αρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949
`Αρθρο 7 Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
`Αρθρο 8 Τροποποίηση διάταξης του Ν. 2913/2001
`Αρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 3257/2004
`Αρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3883/2010
`Αρθρο 11 Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 3648/2008
`Αρθρο 13 Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία
`Αρθρο 14 Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση
`Αρθρο 15 Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών
`Αρθρο 16 Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημοσία δαπάνη
`Αρθρο 17 Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
`Αρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του Ν. 3421/2005
`Αρθρο 19 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων
`Αρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4361/2016
`Αρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 1911/1990
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 79 του Ν. 3883/2010
`Αρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3421/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 24 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3186/2003
`Αρθρο 25 Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών
`Αρθρο 26 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3187/2003
`Αρθρο 27 Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)
`Αρθρο 28 Τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. 21/1932
`Αρθρο 29 Τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. 31/2007
`Αρθρο 30 Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών
`Αρθρο 31 Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές
`Αρθρο 32 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4407/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 2919/2001
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 861/1979
`Αρθρο 37 Ισχύς πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού έτους 2018
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΥΥΠ/ΠΧΛ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)
`Αρθρο 38 Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)
`Αρθρο 39 Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 40 Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 40 του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 43 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995
`Αρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 47 του Ν. 4278/2014
`Αρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 46 Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής `Αμυνας
`Αρθρο 47 Λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 49 Μεταβατικές - τελικές διατάξεις
`Αρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54 Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 13 του Ν. 1911/1990
`Αρθρο 55 Αντικατάσταση του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
`Αρθρο 56 Τροποποιήσεις του Ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)
`Αρθρο 57 Τροποποιήσεις του Ν . 4548/2018 ( Α΄ 104)
`Αρθρο 58 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόμων 4399/2016 (Α΄ 117) και 3908/2011 (Α΄ 8)
`Αρθρο 59 Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης -Ρυθμίσεις για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του Ν . 3551/2007 ( Α΄ 76)
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62 Τροποποίηση διατάξεων του Ν . 4540/2018 ( Α΄ 91)
`Αρθρο 63 Συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων
`Αρθρο 64 Σύναψη συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων και τρίτων - επενδυτών
`Αρθρο 65 Μοριοδότηση εμπειρίας σε εκτελούμενες εργασίες σε υποβρύχια και πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: