Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5039/2023.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 155
30 Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4276

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 1 Τουριστικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 2 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα
`Αρθρο 3 Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
`Αρθρο 4 Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων
`Αρθρο 5 Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 6 Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων - έγκριση διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ΕΕΔΔ
`Αρθρο 7 Ελεγκτική διαδικασία - κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
`Αρθρο 8 Ορισμός καταφυγίου
`Αρθρο 9 Χωροθέτηση μαρινών
`Αρθρο 10 Τροποποίηση δικαιολογητικών
`Αρθρο 11 Θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων
`Αρθρο 12 Ναύδετα
`Αρθρο 13 Επέκταση άδειας λειτουργίας
`Αρθρο 14 Εναρμόνιση διαδικασίας χωροθέτησης
`Αρθρο 15 Ειδικές ρυθμίσεις τουριστικών λιμένων
`Αρθρο 16 Μαρίνα Ζακύνθου
`Αρθρο 17 Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα
`Αρθρο 18 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
`Αρθρο 19 Ρυθμίσεις για υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα
`Αρθρο 20 Μικρής κλίμακας έργα έμπροσθεν τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 21 Προδιαγραφές αυτοκινητοδρομίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
`Αρθρο 22 Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό
`Αρθρο 23 Ρυθμίσεις ακινήτων του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
`Αρθρο 24 Επέκταση αδειών επαγγελματιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 25 Οινοτουρισμός
`Αρθρο 26 Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός
`Αρθρο 27 Τουρισμός Υπαίθρου
`Αρθρο 28 Αγροτουρισμός - ορισμοί
`Αρθρο 29 Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισμού
`Αρθρο 30 `Ασκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού
`Αρθρο 31 Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό
`Αρθρο 32 Διάθεση αγροτικών προϊόντων από επιχειρήσεις αγροτουρισμού
`Αρθρο 33 Πιστοποίηση επιχειρήσεων αγροτουρισμού -Ειδικό Σήμα
`Αρθρο 34 Έλεγχος και εποπτεία επιχειρήσεων αγροτουρισμού
`Αρθρο 35 Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 36 Υφιστάμενες επιχειρήσεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
`Αρθρο 37 Ορισμοί
`Αρθρο 38 Συμβούλιο Χορηγιών
`Αρθρο 39 Σύμβαση χορηγίας
`Αρθρο 40 Περιεχόμενο της σύμβασης
`Αρθρο 41 Έκθεση απολογισμού
`Αρθρο 42 Έκπτωση χορηγιών για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας από το εισόδημα
`Αρθρο 43 Κατηγορίες χορηγών
`Αρθρο 44 Διαδικασία είσπραξης χορηγιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 45 Ρύθμιση θεμάτων Ε . Ο . Τ .
`Αρθρο 46 Προγράμματα προβολής
`Αρθρο 47 Κανονισμοί συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Υπηρεσία ΓΕΜΗ
`Αρθρο 49 Λοιπές ρυθμίσεις
`Αρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 52 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Φορολογία περιουσίας
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55 Ρυθμίζεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58 Έναρξη ισχύος

Πλαίσιο κειμένου:

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 30 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: