Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 93 ΕΞ 18.6.2015

ΕΛΤΕ

Αθήνα, 18.06.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Αρ.Πρωτ.: 93 ΕΞ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:

Τήρηση βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητριών επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε μια επιχείρηση στον χώρο εστίασης (καφέ-μπαρ) οι αγορές οι οποίες πραγματοποιεί (καφές, ποτά, μαναβική και τυριά που προμηθεύεται) σε ποιον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου καταχωρούνται.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των Νέων Ελληνικών Προτύπων ( Ν. 4308/2014 ) οι λογαριασμοί των αγορών προϊόντων και υλικών καταχωρούνται στην Ομάδα 2, πρωτοβάθμιος 24, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 8 και 9 του άρθρου 3.

Στην ίδια ομάδα λογαριασμών παρακολουθούνται αυτά τα αποθέματα και στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ.

Σημειώνουμε ότι από πλευράς τήρησης αρχείων, το άρθρο 4 παρ. 4(δ) προβλέπει τη δυνατότητα μη παρακολούθησης των αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικά. Στην περίπτωση αυτή οι αγορές καταχωρούνται στην ομάδα 6 (έξοδα).

Ωστόσο, για τις φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: