Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2084/1992 - Άρθρο 39

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4387/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 39 Ασφάλιση σε ένα φορέα

.........................................

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως το άρθρο 39 καταργήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016) και σύμφωνα με την παρ.5 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου έπαψε να ισχύει από 01/01/2017 και μετά.

Εκ παραδρομής ο νομοθέτης καταργεί το άρθρο 39 και με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016) και σύμφωνα με την παρ.6 του ίδιου άρθρου ίδιου νόμου έπαψε να ισχύει από 01/01/2017 και μετά.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: