Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4378/2016.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 30
17 Φεβρουαρίου 1998

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2578

Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λ.π. Εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Φορολογικό καθεστώς των εισφερουσών εταιριών
`Αρθρο 4 Φορολογικό καθεστώς ληπτριών εταιριών
`Αρθρο 5 Εφαρμογή του ν.δ/τος 1297/1972
`Αρθρο 6 Φορολογικό καθεστώς για τους εταίρους στις πράξεις της συγχώνευσης, διάσπασης, μερικής διάσπασης και ανταλλαγής τίτλων
`Αρθρο 7 Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 8 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 9 Ορισμοί
`Αρθρο 10 Φορολογικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 11 Προϋποθέσεις εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ `Αλλες διατάξεις
`Αρθρο 12 Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς
`Αρθρο 13 Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
`Αρθρο 14 Υπαγωγή επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους
`Αρθρο 15 Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
`Αρθρο 16 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας νομικών μορφών
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 1 Πίνακας νομικών μορφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας νομικών μορφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πίνακας φόρων

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: