Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 181

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4638

Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
ΜΕΡΟΣ Β΄
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 5 Ρυθμίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ
`Αρθρο 6 Τροποποιήσεις του Ν . 4605/2019
`Αρθρο 7 Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 79 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 9 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
`Αρθρο 10 Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD
`Αρθρο 11 Παράταση της ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4432/2016
`Αρθρο 12 Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 13 Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
`Αρθρο 14 Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
`Αρθρο 15 Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
`Αρθρο 16 Παράταση προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες
`Αρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 351/1983
`Αρθρο 18 Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007
`Αρθρο 19 Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πόρων
`Αρθρο 20 Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
`Αρθρο 21 Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο
`Αρθρο 22 Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων
`Αρθρο 23 Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
`Αρθρο 25 Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο Διακρατικής Συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (LOA GR-D-SNY)
`Αρθρο 26 Κύρωση της από 5.11.2019 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον Ν. 4564/2018 (Α΄ 170)
`Αρθρο 27 Θέματα επιλογής Υπηρεσιακών Γραμματέων
`Αρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
`Αρθρο 29 Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4492/2017 (Α΄ 156)
`Αρθρο 30 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι του Ελληνικού
`Αρθρο 31 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: