Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αρ.Πρωτ .: 1111639/760π.ε./0015/30.1.2008
ΘΕΜΑ:

Θεώρηση ή μη αποδείξεων για την είσπραξη μισθωμάτων από εκμισθούμενα ακίνητα ή αμοιβών από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων.

Σε απάντηση της από 20.11.2007 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να μεσολαβήσει η υπηρεσία μας στο υποκατάστημα του ΙΚΑ ....... ώστε αυτό να καταβάλει στους ασφαλισμένους του τα χρήματα που δαπάνησαν για την μίσθωση διαμερισμάτων σας για ιατρικούς λόγους (λουτροθεραπεία), επειδή το εν λόγω υποκατάστημα για την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους ζητάει οι αποδείξεις είσπραξης ενοικίου που έχετε εκδώσει αθεώρητες να είναι θεωρημένες, σας γνωρίζουμε ότι για την είσπραξη των ενοικίων από την εκμίσθωση ακινήτων, ακόμα και όταν εκμισθωτής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., αρκεί η έκδοση αθεώρητης απόδειξης είσπραξης ενοικίου (σχετική εγκύκλιος 3/1992 παρ.12.7.). Σημειώνουμε επίσης ότι, αθεώρητη απόδειξη είσπραξης εκδίδουν και οι εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων (μέχρι επτά), για τις καταβαλλόμενες σ΄ αυτούς αμοιβές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2753/1999 άρθρο 6 παρ.1, εφόσον με δήλωσή τους στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται στο τμήμα Μητρώου αυτής, έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των απαλλασσόμενων από την τήρηση όλων των βιβλίων και την έκδοση όλων των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) επιτηδευματιών του προαναφερόμενου νόμου ( Ν.2753/1999 άρθρο 1 παρ. 6).

Από τα διαλαμβανόμενα παραπάνω προκύπτει ότι η έκδοση εκ μέρους σας αθεώρητων αποδείξεων είσπραξης ενοικίου για την είσπραξη των μισθωμάτων από εκμίσθωση ακινήτων, ή η έκδοση επίσης αθεώρητων αποδείξεων είσπραξης για την είσπραξη των αμοιβών σας από την εκμετάλλευση μέχρι επτά (7) δωματίων κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας η μεσολάβηση μεταξύ του Ι.Κ.Α. ...... και των ασφαλισμένων του (πελατών σας) για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει μεταξύ τους. Όμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει θέση σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο τόσο στη Κεντρική Υπηρεσία του ΙΚΑ, όσο και στο υποκατάστημά του στη Σαλαμίνα, και παρακαλούμε για τις ενέργειες τους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όσον αφορά την αποδοχή (κατά Κ.Β.Σ.) των εν λόγω αποδείξεων.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: