Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1767/1988 - Άρθρο 12

4. Αποφασίζουν από κοινού με τον εργοδότη για τα παρακάτω θέματα, εφ΄ όσον αυτά δε ρυθμίζονται με νόμο ή συλλογική σύμβαση εργασίας. Επίσης, αποφασίζουν για τα ίδια παρακάτω θέματα όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης:

α) την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης,

β) τον κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης,

γ) την κατάρτιση ενημερωτικών προγραμμάτων για τις νέες μεθόδους οργάνωσης της επιχείρησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών,

δ) τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης, της διαρκούς εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα μετά από κάθε μετατροπή της τεχνολογίας,

ε) τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συμπεριφοράς του προσωπικού στα πλαίσια της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων και απέναντι στα οπτικοακουστικά μέσα,

στ) τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών,

ζ) την επανένταξη των αναπήρων από εργατικό ατύχημα που έγινε στην επιχείρηση σε κατάλληλες γι΄ αυτούς θέσεις απασχόλησης,

η) τον προγραμματισμό και τον έλεγχο πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών εκδηλώσεων και κοινωνικού εξοπλισμού.

Για τα παραπάνω θέματα καταρτίζεται έγγραφη συμφωνία η οποία ισχύει από την υπογραφή της, έχει κανονιστική ισχύ, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του συμβουλίου εργαζομένων και κοινοποιείται στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης και, αν δεν υπάρχει, στην αντίστοιχη δευτεροβάθμια.

Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο μερών η διαφορά επιλύεται από την αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή εργασίας με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου ισχύει και για την περίπτωση των αποφάσεων της νομαρχιακής επιτροπής.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: