Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 63

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1767
Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Συμβούλια εργαζομένων
`Αρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Όργανα εκπροσώπησης εργαζομένων
`Αρθρο 3 Γενική συνέλευση εργαζομένων
`Αρθρο 4 Εκλογές
`Αρθρο 5 Εφορευτικές επιτροπές
`Αρθρο 6 Συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων εργαζομένων
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8 Χώρος συνελεύσεων και γραφείων
`Αρθρο 9 Προστασία
`Αρθρο 10 Διευκολύνσεις
`Αρθρο 11 Κοινές συσκέψεις
`Αρθρο 12 Αρμοδιότητες των συμβουλίων των εργαζομένων - Σχέσεις με το συνδικαλιστικό κίνημα
`Αρθρο 13 Πληροφόρηση
`Αρθρο 14 Διαβουλεύσεις
`Αρθρο 15 Λοιπές αρμοδιότητες
`Αρθρο 16 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 17 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας
`Αρθρο 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 19 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
`Αρθρο 20 Κύρωση απόφασης
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22

Αθήνα, 4 Απριλίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1988

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: