Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5024/2023.

Nόμος 2166 της 24/24.8.93. (Α΄137)

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων -Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας
`Αρθρο 3 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων
`Αρθρο 4 Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης
`Αρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων
`Αρθρο 6 Λοιπά αναπτυξιακά κίνητρα
`Αρθρο 7 Τροποποιήσεις του Ν . 1892/1990
`Αρθρο 8 Λοιπά κίνητρα
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13
`Αρθρο 14
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ρυθμίσεις που αφορούν την έμμεση και άμεση φορολογία, το δημόσιο χρέος και τη δημόσια περιουσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
`Αρθρο 15 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 1642/1986
`Αρθρο 16 Τροποποιήσεις διατάξεων του Παραρτήματος III του Ν. 1642/1986
`Αρθρο 17 Απόδοση φόρων, τελών και εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
`Αρθρο 18 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
`Αρθρο 19 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
`Αρθρο 20 Φορολογία κεφαλαίου
`Αρθρο 21 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 22 Χρέη προς το Δημόσιο
`Αρθρο 23 Δημόσιο Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων
`Αρθρο 24 Έκδοση λαχειοφόρων ομολογιακών δανείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
`Αρθρο 25 Δημόσια κτήματα - Ανταλλάξιμα κτήματα - Κληροδοτήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Διαρρυθμίσεις τελών
`Αρθρο 27 Οργανωτικά θέματα
`Αρθρο 28 Χορήγηση επιδομάτων
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: