Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 63

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4532

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ)
`Αρθρο 3 (άρθρα 1 παρ. 7, 2, 8 παρ. 1, 10 παρ. 3, 12 της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ)
`Αρθρο 4 (άρθρο 1 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
`Αρθρο 5 (άρθρο 2 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
`Αρθρο 6 (άρθρο 3 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
`Αρθρο 7 ( άρθρα 4, 5, 6 της Οδηγίας 98/59/ ΕΚ )
`Αρθρο 8 (άρθρο 6 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
`Αρθρο 9 (άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/23/ΕΚ)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 13 Ρυθμίσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
`Αρθρο 14 Τροποποιήσεις του άρθρου 145 του Ν. 4504/2017
`Αρθρο 15 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4389/2016 που αφορούν στη Ρ.Α.Λ.
`Αρθρο 16 Προσαρμογή καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) με τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο
`Αρθρο 17 Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014
`Αρθρο 18 Δυνατότητα έκδοσης κυβερνητικών πιστοποιητικών με ηλεκτρονική υπογραφή από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς
`Αρθρο 19 Συμπλήρωση στην παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3409/2005
`Αρθρο 20 Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του Ν. 4504/2017
`Αρθρο 21 Τροποποιήσεις του Ν . 3079/2002
`Αρθρο 22 Ρυθμίσεις περί εισαγωγής στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 23 Αναγνώριση πενταετούς υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις
`Αρθρο 24 Αντικατάσταση του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ. 187/1973)
`Αρθρο 25 Τροποποίηση περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4256/2014
`Αρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Συμψηφισμός και ρύθμιση οφειλών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32 Αύξηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Δ.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν. Μετεκπαίδευσης θαλαμηπόλων
`Αρθρο 33 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 253/1991
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: