Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2639/1998 - Άρθρο 27

Aρθρο 27

Από την ισχύ του παρόντος νόμου τα αναφέρομενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 4362/1964 (ΦΕΚ 149 Α΄) πρόσωπα ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., εξαιρούμενα της ασφάλισης του Ι.Κ.Α.

Προγενέστερος της έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος απασχόλησης των παραπάνω προσώπων, για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., εφαρμοζομένων αναλόγως και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄) περί καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης.

Τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον μέχρι την ισχύ του παρόντος έχουν πραγματοποιήσει 500 ημέρες στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. από εργασία στις επιχειρήσεις των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄), μπορούν με δήλωσή τους που υποβάλλουν στο Ι.Κ.Α. και στον Ο.Γ.Α. εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο ίδρυμα, εξαιρούμενα της ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

Οι κατά τα πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄) απασχολούμενοι εξακολουθούν υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφόσον η απασχόληση τους λαμβάνει χώρα σε περιοχές που έχει επεκταθεί η ασφάλιση του Ιδρύματος ανεξαρτήτως του χρόνου επεκτάσεώς της.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: