Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4151

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
A ρθρο 1 Προκαταβολή σύνταξης
Αρθρο 2 Κατάργηση των Επιτροπών των άρθρων 14 και 66 του Π.Δ. 169/2007
Αρθρο 3 Τροποποίηση του Π . Δ . 169/2007
Αρθρο 4 Ρύθμιση άλλων συνταξιοδοτικών θεμάτων
Αρθρο 5 Διοικητικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Αρθρο 6 Σκοπός
Αρθρο 7 Ορισμός
Αρθρο 8 Διαδικασία
Αρθρο 9 Εποπτεία
Αρθρο 10 Κατάργηση διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αρθρο 11 Θητεία
Αρθρο 12 Τήρηση Μητρώων
Αρθρο 13 Σύσταση Διεύθυνσης Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων
Αρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων
Αρθρο 15 Κατάργηση διάταξης του Ν. 3697/2008
Αρθρο 16
Αρθρο 17 Προεδρία της Δημοκρατίας
Αρθρο 18 Δακοκτονία στην Ηλεία
Αρθρο 19 Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρθρο 20 Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου
Αρθρο 21 Ερμηνευτική διάταξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Αρθρο 22 Αθλητικά σωματεία
Αρθρο 23 Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων των ΔΟΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών
Αρθρο 24 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
Αρθρο 25 Αξιοποίηση περιουσίας από κληροδότημα
Αρθρο 26 Παράταση θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών
Αρθρο 27 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
Αρθρο 28 Ρύθμιση δημοσιονομικών θεμάτων Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων
Αρθρο 29
Αρθρο 30
Αρθρο 31 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: