Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ . Πρωτ .: 1534 ΕΞ / 19.10.2015
Αθήνα , 19.10.2015
Αριθμ . Πρωτ .:1534 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 1534/2015

Θέμα:

Έκδοση τιμολογίων έως 15η ημέρα επόμενου μήνα.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας των παραστατικών, εταιρεία συνεχίζει να εκδίδει τιμολόγια χρησιμοποιώντας φορολογικούς μηχανισμούς.

Όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία, μέχρι και τις 15 του επόμενου μήνα, εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία τέλους προηγούμενου μήνα. Αυτή η πρακτική είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους αλλά και προκειμένου να συντάσσονται αξιόπιστες οικονομικές αναφορές κάθε μήνα, χωρίς την ανάγκη σημαντικών προβλέψεων. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν η πρακτική αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 (χρόνος έκδοσης τιμολογίων) του νόμου 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα".

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4308/2014 αλλά και τη σχετική Οδηγία 112/2006/ΕΕ, το τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία της έκδοσής του. Για παράδειγμα για παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών που θα γίνουν το Δεκέμβριο του 2015, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι την 15η Ιανουαρίου του 2016, με ημερομηνία, την ημερομηνία έκδοσης αυτού, όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε ημέρα από την 1η έως την 15η Ιανουαρίου του 2016. Συνεπώς ο χειρισμός που αναφέρετε δεν είναι σύμφωνος με την απαίτηση του άρθρου 11 του Ν. 4308/2014 ως προς την ημερομηνία έκδοσης που φέρει το τιμολόγιο.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: