Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 83

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4683

Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
`Αρθρο 2 Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος
`Αρθρο 3 Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
`Αρθρο 4 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 5 Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)
`Αρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4332/2015
`Αρθρο 7 Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία
`Αρθρο 8 Ιατρικές εξειδικεύσεις
`Αρθρο 9 Ένταξη του Διδυμότειχου στις άγονες περιοχές
`Αρθρο 10 Επίδομα θέσης ευθύνης
`Αρθρο 11 Παράταση θητείας Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 12 Κριτήρια και μεθοδολογία Αξιολόγησης
`Αρθρο 13 Διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 14 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων
`Αρθρο 15 Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ΄ εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 16 Μετακινήσεις προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας
`Αρθρο 17 Μη παρεμβατικές μελέτες
`Αρθρο 18 Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
`Αρθρο 19 Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy
`Αρθρο 20 Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 21 Νομιμοποίηση δαπανών για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
`Αρθρο 22 Παράταση συμβάσεων με παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 23 Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς προϊόντων ατομικής προστασίας και νοσοκομειακού εξοπλισμού από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 68 του N. 4603/2019 (Α48)
`Αρθρο 25 Διαδικασία λήψης μέτρων περιορισμού κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επιτασσόμενους χώρους
`Αρθρο 26 Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
`Αρθρο 27 Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για επιχειρησιακούς λόγους
`Αρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: