Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Π.Κ. 4/27-3-2019

Συλλογική σύμβαση εργασίας τραπεζών - ΟΤΟΕ 2019-2021.

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την  Αριθμ. οικ. 18868/913/2019 .

Στην Αθήνα σήμερα την 26 Μαρτίου 2019, στα γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε. οι υπογράφοντες:

Α. 1. κα. Πηνελόπη Κονιδάρη, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης της Alpha Bank,

2. κα. Αναστασία Μακαριγάκη, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

3. κ. Γεώργιος Ξυφαράς, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών της Praxia Bank,

4. κα. Αναστασία Πασχάλη, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Eurobank, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,

5. κ. Παναγιώτης Φύτης, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος,

6. ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

7. κ. Εμμανουήλ Πίτσας, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Attica Bank,

8. κ. Χρήστος Ανδρουτσόπουλος, Δικηγόρος, ως εκπρόσωπος των παρακάτω αναφερομένων Συνεταιριστικών Τραπεζών, ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των σχετικών εξουσιοδοτήσεων και

Β. 1. κ. Σταύρος Κούκος, Πρόεδρος της ΟΤΟΕ και

2. κ. Αχιλλέας Μυλωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Η Ο.Τ.Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της, με την από 21.12.2018 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο τη κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.).

Αντίστοιχα οι Τράπεζες, νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους, ανταποκρίθηκαν στη διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2019-2021.

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν πολύ περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν.1876/1990 όπως ισχύει είναι (αλφαβητικά) οι εξής:

 

Πιστωτικά Ιδρύματα

Συνεταιριστικές Τράπεζες

AlphaBank

Ηπείρου

AtticaBank

Καρδίτσας

Εθνική Τράπεζα

Παγκρήτια

Eurobank - Ergasias

 

Investment Bank of Greece (IBG)

 

Τράπεζα Πειραιώς

 

PraxiaBank

 

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Βασικοί μισθοί.

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α) Από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 30.11.2020 (σε ευρώ):

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

945

876

837

1

946

880

841

2

948

882

842

3

950

883

843

4

951

885

844

5

952

886

845

6

953

888

849

7

953

889

850

8

954

891

852

9

955

892

854

10

957

894

856

11

958

897

858

12

959

898

858

13

960

900

860

14

961

901

861

15

962

902

863

16

963

905

864

17

967

913

865

18

976

923

867

19

990

930

868

20

1000

939

869

21

1011

952

872

22

1022

960

873

23

1034

968

874

24

1046

977

875

25

1056

986

876

26

1068

997

880

27

1078

1006

883

28

1089

1013

0

29

1100

1023

0

30

1113

1034

0

31

1124

0

0

32

1134

0

0

33

1149

0

0

 

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται (σε ευρώ) ως εξής:

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1159

1044

884

2

1169

1052

887

3

1178

1061

892

4

1192

1074

899

5

1204

1081

905

6

1212

1090

911

7

1225

1101

916

8

1236

1112

922

 

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2019 στο ποσό των €1.567 και €1.362 αντίστοιχα. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται (σε Ευρώ) ως εξής:

 

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1582

1377

2

1598

1390

3

1615

1402

4

1630

1418

5

1644

1428

6

1661

1442

7

1676

1457

8

1692

1471

 

β) Από 1η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 30.11.2021 (σε ευρώ):

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

952

883

843

1

953

887

847

2

955

889

848

3

957

890

849

4

958

892

850

5

959

893

851

6

960

895

855

7

960

896

856

8

961

898

858

9

962

899

860

10

964

901

862

11

965

904

864

12

966

905

864

13

967

907

866

14

968

908

867

15

969

909

869

16

970

912

870

17

974

920

871

18

983

930

874

19

997

937

875

20

1008

946

876

21

1019

959

879

22

1030

967

880

23

1042

975

881

24

1054

984

882

25

1064

993

883

26

1076

1004

887

27

1086

1014

890

28

1097

1021

 

29

1108

1031

 

30

1121

1042

 

31

1132

  

32

1143

  

33

1158

  

 

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται (σε ευρώ) ως εξής:

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (σε ευρώ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1168

1052

891

2

1178

1060

894

3

1187

1069

899

4

1201

1082

906

5

1213

1089

912

6

1221

1098

918

7

1234

1109

923

8

1245

1120

929

 

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2020 στο ποσό των €1.579 και €1.372 αντίστοιχα. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται (σε Ευρώ) ως εξής:

 

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1594

1387

2

1610

1400

3

1627

1413

4

1642

1429

5

1656

1439

6

1673

1453

7

1689

1468

8

1705

1482

 

γ) Από 1η Δεκεμβρίου 2021 (σε ευρώ):

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

966

896

856

1

967

900

860

2

969

902

861

3

971

903

862

4

972

905

863

5

973

906

864

6

974

908

868

7

974

909

869

8

975

911

871

9

976

912

873

10

978

915

875

11

979

918

877

12

980

919

877

13

982

921

879

14

983

922

880

15

984

923

882

16

985

925

883

17

989

933

884

18

998

943

887

19

1012

951

888

20

1023

960

889

21

1034

973

892

22

1045

981

893

23

1058

990

894

24

1070

999

895

25

1080

1008

896

26

1092

1019

900

27

1102

1029

903

28

1113

1036

 

29

1125

1046

 

30

1138

1058

 

31

1149

  

32

1160

  

33

1175

  

 

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται (σε ευρώ) ως εξής:

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1186

1068

904

2

1196

1076

907

3

1205

1085

912

4

1219

1098

920

5

1231

1105

926

6

1239

1114

932

7

1253

1126

937

8

1264

1137

943

 

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2021 στο ποσό των €1.603 και €1.393 αντίστοιχα. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται (σε Ευρώ) ως εξής:

 

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1618

1408

2

1634

1421

3

1651

1434

4

1667

1450

5

1681

1461

6

1698

1475

7

1714

1490

8

1731

1504

 

1.1. Ποσοστιαία επιδόματα

Τα ποσοστιαία και ποσοστοποιημένα σε κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει των ανωτέρω βασικών μισθών του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

 

2. Προστασία απασχόλησης.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη βούληση τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο.

 

3. Ωράριο συναλλαγών στα καταστήματα των Τραπεζών.

Το ωράριο συναλλαγών στα καταστήματα των Τραπεζών, που καθορίστηκε με το άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2002-2003, επαναπροσδιορίζεται ως εξής: από 08:00 έως 14:00 για όλες τις εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή).

Η παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ την 1.5.2019.

 

4. Εκπαίδευση για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Κάθε Τράπεζα θα συνεχίζει να μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των υπαλλήλων της όσον αφορά στις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

5. Αξιολόγηση απόδοσης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης πρέπει να αναφέρονται στις γνώσεις, τις ικανότητες, στην εργασιακή απόδοση, στη συμπεριφορά του εργαζομένου και στη συμβολή του στη συνολική απόδοση σε μία ομάδα, στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών της κάθε Τράπεζας.

 

6. Στεγαστικά δάνεια τραπεζοϋπαλλήλων.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 14.5.2013 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε., των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τον όρο 3.1. της από 16.3.2016 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. συνεχίζουν να ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε..

 

7. Βελτίωση συνθηκών εργασίας για εργαζόμενους, γονείς και συζύγους AMΕΑ.

Εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 7,περίπτωση 1 της Σ.Σ.Ε. 2016-2018, με την αίτησή τους για μειωμένη απασχόληση, γνωστοποιούν εάν επιθυμούν αυτή να αφορά την έναρξη ή τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Οι Τράπεζες θα επιδιώκουν την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών. Τέτοια αιτήματα δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται με συχνότητα μικρότερη του δωδεκαμήνου, εκτός εάν μεταβληθεί η υγεία του προστατευόμενου ατόμου.

 

8. Βελτίωση της άδειας σχολικής παρακολούθησης.

Η ισχύουσα βάσει του όρου 4.2 του άρθρου 4 της ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ 2016­2018 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες κατ΄ έτος μετ΄ αποδοχών για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Οι δύο (2) αυτές πρόσθετες ημέρες αδείας χορηγούνται υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης της κανονικής άδειας του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου οι ως άνω πρόσθετες ημέρες αδείας ζητούνται, άλλως συμψηφίζονται με την ως άνω κανονική άδεια.

 

9. `Αδεια με αποδοχές στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου.

Χορηγείται πρόσθετη άδεια με αποδοχές, λόγω γέννησης τέκνου, στον πατέρα, τριών (3) ημερών, χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε άλλη άδεια.

 

10. Επίδομα τοκετού.

Το επίδομα τοκετού, που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2009, διαμορφώνεται στο ποσό των € 2000 για τέκνα γεννηθέντα από 1.1.2019, για τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. (άρθρο 14).

 

11. Ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ.

Το χορηγούμενο ποσό για τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε. αναπροσαρμόζεται σε € 170.000 κατ΄ έτος, για τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. (άρθρο 14).

 

12. Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Το ποσό που χορηγείται για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών και τον εργασιακό αθλητισμό αναπροσαρμόζεται σε € 250.000 κατ΄ έτος, για τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. (άρθρο 14).

 

13. Τελικές διατάξεις.

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

 

14. Διάρκεια ισχύος.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2019 έως την 31.12.2021, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

15. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενη πλευρά έλαβε από δύο.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: