Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 26-03-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19.

Σχετ: 1. H από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42/τ. Α΄, 2. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/τ.Β΄/21-03-2020), 3. Η με Α.Π. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ανωτέρω σχετικής (2) ΚΥΑ, σας πληροφορούμε ότι η ισχύς της ως άνω (3) Εγκυκλίου παρατείνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση έκδοσης νέας Απόφασης μέσω της οποίας θα παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών φορέων, βρεφονηπιακών σταθμών κ.τ.λ. πέραν της ημερομηνίας που αναφέρεται στην υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021 ΚΥΑ, παρατείνεται για το ίδιο διάστημα και η ισχύς της παρούσας Εγκυκλίου.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: