Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 17/03/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Aρ. πρ.: Φ.80020/οικ.12488/554

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ:

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 6 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

».

Με τις διατάξεις της ανωτέρω ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55 Α/11-32020 εξειδικεύτηκαν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Ειδικότερα στο άρθρο 6 αυτής προβλέπεται η αναβολή των συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. μέχρι την 31/3/2020, προκειμένου για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης.

Λόγω του ανωτέρω μέτρου στις περιπτώσεις λήξης μέχρι την 31.3.2020 αναπηρικών συντάξεων και προκειμένου να μην αποστερηθούν οι δικαιούχοι της συνταξιοδοτικής παροχής, εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση για παράταση χορήγησης σύνταξης αναπηρίας, η καταβολή της αναπηρικής παροχής παρατείνεται για τρεις (3) μήνες.

Η ανωτέρω τρίμηνη παράταση προστίθεται σε κάθε παράταση που προβλέπεται από άλλη διάταξη νόμου. Επομένως σε περίπτωση λήξης της εξάμηνης παράτασης του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 μέχρι την 31.3.2020 ή και μετά την ανωτέρω ημερομηνία είτε προστίθεται πλήρης η τρίμηνη παράταση των κοινοποιούμενων διατάξεων ή το τμήμα αυτής υπό τους όρους που προαναφέρονται.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και για όλα εν γένει τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.. Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική ικανότητα όσων εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 6 της ΠΝΠ.

Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρμογή της κοινοποιούμενης ρύθμισης, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας, νόμιμο λόγο.

Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι.ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: